April 2018

We hebben een nieuwe Privacyverklaring van Gezondheidscentrum Lisse gepubliceerd waarin diverse afzonderlijke privacyverklaringen zijn samengebracht in één verklaring die de meeste diensten van Gezondheidscentrum Lisse dekt. We hebben de bekendmakingen van Gezondheidscenrum Lisse over privacy opnieuw gestructureerd om overtollige zaken weg te halen, de bruikbaarheid te verbeteren en de duidelijkheid en transparantie te verhogen. We hebben enkele nieuwe elementen toegevoegd, bijvoorbeeld het gebruik van Cookies, maar de nieuwe verklaring houdt geen wijziging in van het beleid of de praktijk van Gezondheidscentrum Lisse