Stoel Yoga

Stoel Yoga is een combinatie van Mindfulness, Yoga en Meditatie. De oefeningen van deze les, zijn zorgvuldig opgebouwd, waardoor je deze kunt aanpassen aan jou grenzen. Omdat wij uitsluitend werken met kleine en overzichtelijke groepen is er veel ruimte voor individuele begeleiding. Stoel Yoga is daarom zeer geschikt voor mensen met chronische klachten of tijdelijke klachten (psychische of fysieke). Door de aandacht en de rust kan iedereen Yoga op maat beoefenen.

Yoga en ademhalinggyrokinesis-1-gezondheidscentrum-lisse

Net als bij alle vormen van yoga speelt ook bij Stoel Yoga de adem een centrale rol. Zowel lichamelijke als geestelijke spanningen kunnen er de oorzaak van zijn dat er storingen in het ademproces optreden, Ook een verkeerde houding leidt tot ongemakkelijk ademen. Een van de grote boosdoeners is wellicht ons jachtige bestaan. Onrust leidt tot een oppervlakkige ademhaling. Een juiste adembeweging geeft zowel rust als ontspanning. Bij nogal wat mensen is de natuurlijke adembeweging niet meer aanwezig. Daarom wordt er tijdens de les aandacht gegeven aan het ademen, het bewust maken hoe het ademproces verloopt.

Mindfullness

Vaak leven we met onze gedachten, verlangens en hoop in de toekomst of in het verleden. Hierin verliezen we onszelf, onze energie en mogelijkheden om nieuwe oplossingen te vinden. In het leren leven met aandacht in het NU, draag je actief bij aan je gezondheid en welzijn.
Door de aandacht, de rust en de oefeningen word je steeds meer bewust van wat er in je lichaam gebeurt en leer en ervaar je hoe er altijd een verbinding is tussen de stoffelijke en geestelijke kant van je lichaam. Meditatie (lees: Aandacht) is eveneens een belangrijk onderdeel in alle Yoga lessen. In de meditatie staat het thema ‘aandacht’ centraal. De kracht van aandacht is dat we op een natuurlijke manier kunnen opmerken wat zich in onszelf of daarbuiten voordoet op dit moment.

Ontdek nieuwe mogelijkheden

Leven met een chronische ziekte, pijn, overbelasting door werk en vermoeidheid kunnen een mens overheersen. Veel van de zekerheden vallen weg en men krijgt steeds meer het gevoel dat, wat men ook doet, dit weinig of niets uithaalt. De oplossingen die men vindt om met deze klachten te leven, zijn meestal gericht op de korte termijn. Deze korte termijn oplossingen kunnen resulteren in depressieve gevoelens, sociale isolatie en verbittering. In feite zijn er nieuwe oplossingen nodig, die op langere termijn de gezondheid en welzijn ondersteunen.
Hoe je je lichamelijk voelt hangt vaak samen met je gedachten en emoties hierover. En soms merk je dat, heel vaak ook niet. In de Stoel Yoga lessen leer je je minder gevangen te voelen in pijn, gedachten en gevoelens.

Je leert:
• de betekenis van lichamelijke signalen te herkennen.
• gevoelens en gedachten die je ondermijnen los te laten.
• hoe je jezelf kan ondersteunen met humor en mildheid.